HỦY ĐƠN HÀNG: 

- Quý khách vui lòng thông báo đến TKS qua email hotro@trialkitstore.com hoặc liên hệ số điện thoại 08.6262.9200 (có sử dụng Zalo) hoặc Fanpage Facebook @TKS.CSKH.

- Nếu hàng chưa được bàn giao cho đơn vị vận chuyển, TKS sẽ hủy đơn hàng miễn phí cho Khách hàng nếu hàng chưa được bàn giao cho đơn vị vận chuyển.

- Nếu hàng đã được bàn giao cho đơn vị vận chuyển, Khách hàng có thể từ chối nhận hàng khi đơn vị vận chuyển liên lạc giao hàng. Khách hàng có tỷ lệ hủy đơn lũy kế trên 20% sẽ không được áp dụng phương thức thanh toán “Trả tiền mặt khi nhận hàng” trong các đơn hàng tiếp theo. TKS có quyền từ chối phục vụ khách hàng có tỷ lệ hủy đơn cao.

HỦY ĐƠN HÀNG

Quý khách vui lòng thông báo đến TKS qua email hotro@trialkitstore.com hoặc liên hệ số điện thoại 08.6262.9200 (có sử dụng Zalo) hoặc Fanpage Facebook @TKS.CSKH.

 

Nếu hàng chưa được bàn giao cho đơn vị vận chuyển, TKS sẽ hủy đơn hàng miễn phí cho Khách hàng nếu hàng chưa được bàn giao cho đơn vị vận chuyển.

Nếu hàng đã được bàn giao cho đơn vị vận chuyển, Khách hàng có thể từ chối nhận hàng khi đơn vị vận chuyển liên lạc giao hàng. Khách hàng có tỷ lệ hủy đơn lũy kế trên 20% sẽ không được áp dụng phương thức thanh toán “Trả tiền mặt khi nhận hàng” trong các đơn hàng tiếp theo. TKS có quyền từ chối phục vụ khách hàng có tỷ lệ hủy đơn cao.

HÀNG GIAO SAI / LỖI

Điều kiện:

 

* Khách hàng cung cấp video mở hàng và ảnh chụp thể hiện rõ hàng giao sai/lỗi.

 

* Khách hàng cần thông báo hàng giao sai/lỗi cho TKS ngay khi mở hàng và trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.

 

* TKS cam kết sẽ nhanh chóng thay thế hàng giao sai/lỗi ngay tức thì cho Khách hàng. Nếu như sản phẩm đó không còn hàng TKS sẽ hoàn lại tiền mà không có đòi hỏi nào trong trường hợp này. Số tiền được hoàn không vượt quá giá trị đơn hàng của riêng các mặt hàng giao sai/lỗi trong mọi trường hợp. Phí chuyển phát sẽ được hoàn trả trong trường hợp toàn bộ đơn hàng đều giao sai/lỗi. 

 

* TKS cam kết sẽ nhanh chóng thay thế hàng giao sai/lỗi ngay tức thì cho Khách hàng. Nếu như sản phẩm đó không còn hàng TKS sẽ hoàn lại tiền mà không có đòi hỏi nào trong trường hợp này. Số tiền được hoàn không vượt quá giá trị đơn hàng của riêng các mặt hàng giao sai/lỗi trong mọi trường hợp. Phí chuyển phát sẽ được hoàn trả trong trường hợp toàn bộ đơn hàng đều giao sai/lỗi. 

 

Quy trình xử lý hàng giao sai/lỗi:

 

* Bước 1: Khách hàng liên hệ hotline 08.6262.9200 hoặc email: hotro@trialkitstore.com để thông báo chi tiết hàng giao sai/lỗi. TKS sẽ thông báo địa điểm tiếp nhận lại hàng giao sai/lỗi nếu yêu cầu của khách là hợp lệ.

 

* Bước 2: Khách hàng gửi sản phẩm cho TKS theo đường bưu điện. Phí chuyển phát do TKS thanh toán. Xin xem Quy cách gửi hàng về TKS bên dưới. 

 

* Bước 3: TKS nhận sản phẩm và kiểm tra sản phẩm. Hàng hóa phải được trả lại y nguyên như ban đầu khi chúng được nhận.  

 

* Bước 4: TKS chuyển hàng lỗi đến kho/Nhà Cung Cấp để tiến hành đổi hàng. 

 

* Bước 5: Khách hàng nhận sản phẩm thay thế hoặc nhận tiền hoàn lại. Xin xem chi tiết trong Chính sách Hoàn tiền. Phí chuyển phát do TKS thanh toán. 

 

TRẢ HÀNG

Điều kiện:

 

* Hàng được trả phải đảm bảo còn mới 100% chưa được sử dụng, còn nguyên nhãn mác, nguyên hộp, phụ kiện và quà tặng kèm theo (nếu có). TKS không xử lý trả hàng đối với hàng đã sử dụng.

 

* Thời hạn trả hàng là 7 ngày kể từ ngày giao hàng thành công. 

 

* Không hỗ trợ trả hàng đối với Phiếu mua hàng online hoặc sản phẩm trong chương trình khuyến mãi. Phí chuyển phát do Khách hàng thanh toán. 

 

* Khách hàng nhận tiền hoàn lại tương ứng giá trị trên đơn hàng của riêng các mặt hàng được trả lại. Khi trả lại một phần đơn hàng, các ưu đãi đã áp dụng trước đó (vd: giảm giá khi tổng giá trị đơn hàng đạt số tiền nhất định) có thể không còn hiệu lực. Khi đó, giá trị ưu đãi hết hiệu lực sẽ được giảm trừ vào số tiền hoàn lại cho Khách hàng. 

 

Quy trình trả sản phẩm:

 

* Bước 1: Khách hàng liên hệ hotline 08.6262.9200 hoặc email: hotro@trialkitstore.com để thông báo chi tiết trả sản phẩm. TKS sẽ thông báo địa điểm tiếp nhận hàng nếu yêu cầu trả hàng hợp lệ.

 

* Bước 2: Khách hàng gửi sản phẩm cho TKS theo đường bưu điện. Phí chuyển phát do Khách hàng thanh toán. Xin xem Quy cách gửi hàng về TKS bên dưới.

 

* Bước 3: TKS nhận sản phẩm và kiểm tra sản phẩm. Hàng hóa phải được trả lại y nguyên như ban đầu khi chúng được nhận.  

 

* Bước 4: TKS chuyển sản phẩm đến kho/Nhà Cung Cấp để tiến hàng trả hàng. 

 

* Bước 5: Khách hàng nhận tiền hoàn lại. Xin xem chi tiết trong Chính sách Hoàn tiền.

 

ĐỔI HÀNG

Điều kiện:

 

* Hàng được đổi phải đảm bảo còn mới 100% chưa được sử dụng, còn nguyên nhãn mác, nguyên hộp, phụ kiện và quà tặng kèm theo (nếu có). TKS không xử lý đổi hàng đối với hàng đã sử dụng.

 

* Thời hạn đổi hàng là 7 ngày kể từ ngày giao hàng thành công. 

 

* Không hỗ trợ đổi hàng đối với Phiếu mua hàng online hoặc sản phẩm trong chương trình khuyến mãi. Phí chuyển phát 2 chiều do Khách hàng thanh toán.

 

* Tổng giá trị các mặt hàng muốn đổi phải có giá trị tương đương với mặt hàng trả lại. TKS không hoàn lại tiền thừa trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị thấp hơn sản phẩm đã mua.

 

Quy trình đổi sản phẩm:

 

* Bước 1: Khách hàng liên hệ hotline 08.6262.9200 hoặc email: hotro@trialkitstore.com để thông báo chi tiết đổi sản phẩm. TKS sẽ thông báo địa điểm tiếp nhận hàng nếu yêu cầu đổi hàng hợp lệ.

 

* Bước 2: Khách hàng gửi sản phẩm cho TKS theo đường bưu điện. Phí chuyển phát do Khách hàng thanh toán. Xin xem Quy cách gửi hàng về TKS bên dưới.

 

* Bước 3: TKS nhận sản phẩm và kiểm tra sản phẩm. Hàng hóa phải được trả lại y nguyên như ban đầu khi chúng được nhận.  

 

* Bước 4: TKS sẽ tạo mã giảm giá tương ứng giá trị số hàng được đổi và thông báo cho Khách hàng qua email/điện thoại. 

 

* Bước 5: Khách hàng tạo đơn hàng mới trên website và áp dụng mã giảm giá ở bước 4 để thanh toán phí giao hàng và phần chênh lệch khi tổng giá trị các mặt hàng muốn đổi có giá trị cao hơn so với mặt hàng trả lại theo Chính sách giao hàng và Chính sách thanh toán của TKS. 

 

QUY CÁCH GỬI HÀNG VỀ TKS

Đóng gói, chèn lót sản phẩm như ban đầu. Lưu ý không dán băng keo trực tiếp lên hộp hay bao bì sản phẩm vì yêu cầu đổi/trả có thể sẽ bị từ chối nếu hộp sản phẩm bị hư hỏng. Hàng hóa phải đảm bảo còn y nguyên như ban đầu khi chúng được nhận, mới 100% chưa được sử dụng, còn nguyên nhãn mác, nguyên hộp, phụ kiện và quà tặng kèm theo (nếu có). 

 

HOÀN TIỀN

Khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ hoặc 1 phần số tiền đã thanh toán trong các trường hợp sau:

 

* Hàng giao sai/lỗi hoặc hết hàng không thể giao cho khách.

 

* Khách hàng trả hàng/hủy đơn hàng thành công theo Chính sách của TKS.

 

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày TKS nhận lại hàng từ Khách hàng, TKS sẽ thông báo số tiền được hoàn cho Khách hàng qua điện thoại/email.

 

Nếu TKS không nhận được phản hồi từ Khách hàng cung cấp thông tin tài khoản thụ hưởng, TKS sẽ tạo mã giảm giá tương ứng giá trị số tiền được hoàn để Khách hàng giảm trừ vào các đơn hàng sau. Vui lòng liên hệ TKS để nhận mã giảm giá trước khi đặt hàng.

Copyright © - GUMU

Zalo

Zalo Chat

Email Phone

Call 0862629200